Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace pojmenovávání ve vlastních jménech mongolských nomádů (některé projevy nazírání světa mongolských nomádů na základě sémantického rozboru osobních jmen a místních názvů)
Název práce v češtině: Motivace pojmenovávání ve vlastních jménech mongolských nomádů (některé projevy nazírání světa mongolských nomádů na základě sémantického rozboru osobních jmen a místních názvů)
Název v anglickém jazyce: Motivation of designation in proper names and toponomia of Mongolian nomads (concerning certain phenomena of their world-view based on semantical analysis of proper names and toponomia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2010
Datum zadání: 13.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK