Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dovolání v českém trestním procesu
Název práce v češtině: Dovolání v českém trestním procesu
Název v anglickém jazyce: Appellate Review in Czech Criminal Proceedings
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2010
Datum zadání: 13.07.2010
Datum a čas obhajoby: 11.03.2011 10:00
Místo konání obhajoby: 313
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.03.2011
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK