Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slaďování práce a rodičovství: Zajištění péče o děti na pracovišti zaměstnavatele jako součást firemní "family friendly policy"
Název práce v češtině: Slaďování práce a rodičovství: Zajištění péče o děti na pracovišti
zaměstnavatele jako součást firemní "family friendly policy"
Název v anglickém jazyce: Harmonization of work and family: Providing child care at the working place
as a part of "family friendly policy"
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2008
Datum zadání: 05.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK