Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Střední škola jako školská právnická osoba zřízená církevním zřizovatelem - Právní a ekonomická oblast
Název práce v češtině: Střední škola jako školská
právnická osoba zřízená církevním zřizovatelem - Právní a ekonomická oblast
Název v anglickém jazyce: Secondary School as an Educational Legal Entity Founded
and Run by Legally Recognized Church Establishments.
A Legal and Economic Perspective
Klíčová slova: Církevní dokumenty o církevní (katolické) škole; Církevní škola; Doplňková činnost; Normativ; Právnická osoba zřízená registrovanou církví a náboženskou společností; Rada školské právnické osoby; Registrované církve a náboženské společnosti; Školská právn
Klíčová slova anglicky: Church documents on Church (Catholic) School; Church School; Additional activities; Normative; A legal entity established by registered churches and religious societies; Council of the school legal entity; Registered churches and religious societies; Educ
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Koberová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2010
Datum zadání: 09.07.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK