Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti financování škol a školských zařízení v Plzeňském kraji
Název práce v češtině: Možnosti financování škol a školských zařízení v Plzeňském kraji
Název v anglickém jazyce: Funding of schools and educational institutions in Pilsen region.
Klíčová slova: financování školství * finanční zdroje * rozpočet * normativ * ředitel/ředitelka * škola * školské zařízení * odbor školství * řízení * kvalita * efektivita * manažerské dovednosti * kraj * krajský úřad * výzkum *
Klíčová slova anglicky: educational institution *school * financial resources * rozpočet * quality * effectiveness * managerial skills * research
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Zeman
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2010
Datum zadání: 08.07.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přidělený konzultant práce Mgr. Pavel Zeman byl pověřen vedením konzultací v průběhu řešení práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK