Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Křesťanství jako školní předmět
Název práce v češtině: Křesťanství jako školní předmět
Název v anglickém jazyce: Christianity as the school subject
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2010
Datum zadání: 08.07.2010
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: PhDr. Marina Luptáková, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK