Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poznáváme svou vlast
Název práce v češtině: Poznáváme svou vlast
Název v anglickém jazyce: Exploring our country
Klíčová slova: kulturní propedeutika, metoda, cykloturistika, cyklostezka, geocaching, mapa, památky, trasa, výlet
Klíčová slova anglicky: cultural propaedeutics, method, cycling, bicycle path, geocaching, map, cultural sights,
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hanzová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2010
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 17.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2011
Oponenti: PhDr. Jiřina Pávková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK