Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mentoring v prostředí mateřských škol při nástupu zaměstnanců na nové pracoviště
Název práce v češtině: Mentoring v prostředí mateřských škol při nástupu zaměstnanců na nové pracoviště
Název v anglickém jazyce: Mentoring in an environment of nursery when taking on new staff work.
Klíčová slova: mentoring, mentor, menteé, vedení lidí, supervizor, koordinátor, edukace, mentoringový program, evaluace, rizikový plán
Klíčová slova anglicky: mentoring, the mentor, mentee, leadership, supervisor, coordinator, education, mentoring program evaluation, risk plan
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Vodsloň, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2010
Datum zadání: 07.07.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přidělený konzultant práce PhDr. Petr Vodsloň byl pověřen vedením konzultací v průběhu řešení práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK