Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesionalita ve vztazích na pracovištích mateřských škol
Název práce v češtině: Profesionalita ve vztazích na pracovištích mateřských škol
Název v anglickém jazyce: Professionalism in relationships on workplaces of kindergarten.
Klíčová slova: profesionalita, etika, morálka, etika povolání, pravidla soužití, vztahy na pracovišti, etický kodex, vnitřní řád, firemní kultura.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2010
Datum zadání: 07.07.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Kamil Bříza
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK