Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
PSO-algoritmy a možnosti jejich využití v kryptoanalýze.
Název práce v jazyce práce (slovenština): PSO-algoritmy a možnosti jejich využití v kryptoanalýze.
Název práce v češtině: PSO-algoritmy a možnosti jejich využití v kryptoanalýze.
Název v anglickém jazyce: PSO-algorithms and possibilities for their use in cryptanalysis.
Klíčová slova: PSO, DES, jednoduchá zámena, diferenčná charaketeristika
Klíčová slova anglicky: particle swarm optimization, data encryption standard, simple substitution, differential characteristics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2010
Datum zadání: 21.07.2010
Datum a čas obhajoby: 19.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2011
Oponenti: RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nastudovat články o moderních biologicky motivovaných algoritmech, zejména práce o inteligenci hejna (swarm intelligence). Uvést a vyhodnotit jejich úspěšnost při řešení klasických úloh kombinatorické optimalizace. Navrhnout možnosti jejich využití v klasické a moderní kryptoanalýze, zejména při odhalování klíče u DES.
Seznam odborné literatury
R. Poli, J. Keneddy, T. Blackwell, Particle swarm aptimization, an overview, Swarm Intell. 2007 (1), 33-57, http://www.springerlink.com/content/046g237554721g95/fulltext.pdf

M. Dorigo, C. Blum, Ant colony optimization theory: A survey, Theoretical Computer Science 344 (2005), 234-378,

a další odkazy uvedené v těchto článcích.

Dále stránky C. Bluma http://www.lsi.upc.edu/~cblum/publications.html
Předběžná náplň práce
Přehled a popis biologicky motivovaných algoritmů. Možnosti jejich využití v kryptoanalýze, např. pro hledání klíče u DES.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Survey on bilogically motivated algorithms, their descritpion and application in cryptanalysis, in particular for searching the DES keyspace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK