Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní cyklus konvektivních bouřkových buněk z pohledu distančních pozorování
Název práce v češtině: Životní cyklus konvektivních bouřkových buněk z pohledu
distančních pozorování
Název v anglickém jazyce: Lifecycle of Convective Stormcells From
Remote Sensing Point of View
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Setvák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2010
Datum zadání: 10.06.2010
Datum a čas obhajoby: 28.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK