Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sémiotika hanských hrobů
Název práce v češtině: Sémiotika hanských hrobů
Název v anglickém jazyce: The Semiotics of Han Tombs
Klíčová slova: Sémiotika – kultura – světový názor mluvčího- analýza a interpretace vybavení hanských hrobů - chápání smrti - dynastie Han.
Klíčová slova anglicky: Semiotics – culture – speaker’s world view - analysis and interpretation of Han tombs - understanding of death - Han dynasty.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radana Šafaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.05.2010
Datum zadání: 17.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza vybavení hanských hrobů nám umožňuje lépe pochopit nejen vztahy mezi materiální povahou (vybavení hrobů), rituální povahou chápání smrti a samotným chápáním smrti v období dynastie Han, ale také tím, jak tehdejší lidé viděli svět. Vybavení a jeho uspořádání v prostoru hrobu jsou soustavou znaků, které byly lidmi vnímány a interpretovány, a stejně jako soustava znaků determinují lidské jednání, v našem případě jde o rituální jednáním které souvisí s vnímáním světa.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK