Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Začínající učitelka na mateřské škole
Název práce v češtině: Začínající učitelka na mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Beginning teacher at the kindergarten.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK