Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manažerské kompetence středního managementu školy
Název práce v češtině: Manažerské kompetence středního managementu školy
Název v anglickém jazyce: Managerial competences of the middle management in schools
Klíčová slova: školský management, manažerské kompetence, kompetenční model
Klíčová slova anglicky: management in schools, managerial competences, competency model
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK