Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Estetika Oscara Wilda
Název práce v češtině: Estetika Oscara Wilda
Název v anglickém jazyce: Aesthetics of Oscar Wilde
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2009
Datum zadání: 19.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK