Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Francouzské výtvarné umění v meziválečném Československu a jeho ohlas
Název práce v češtině: Francouzské výtvarné umění v meziválečném Československu a jeho ohlas
Název v anglickém jazyce: French art in the interwar Czechoslovakia and its influence
Klíčová slova: Československá republika (1918 – 1939), Pražské výstavy francouzského umění , Francouzské moderní umění, České meziválečné umění, Frankofilství
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia (1918 – 1939), Prague’s exhibitions of French art, French modern art, Czech interwar art, The popularity of French nation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Úvod
Česko-francouzské vztahy v oblasti umění na přelomu 19. a 20. století
Historické souvislosti ? snaha vymanit se z vlivu Rakouska-Uherska
1902 výstava: Auguste Rodin
První moderní projevy v tvorbě umělců okolo skupiny Osma
1909 výstava: Émile Antoine Bourdelle
1910 výstava: Les Indépendants (Pierre Bonnard, Georges Braque, André Derain, Kees van Dongen, Othon Friesz, Henri Matisse, Odilon Redon, Felix Valotton)
Nová orientace umělecké scény po vzniku samostatného Československa

II. Kontakty českých výtvarných skupin s francouzským kulturním prostředím
Umělecká beseda
SVU Mánes
Skupina výtvarných umělců
Svaz moderní kultury Devětsil 1920-1930
Skupina surrealistů v Československu
Nákupy francouzského moderního umění, NG

III. Výstavy francouzského umění v Praze a jejich reflexe v dobovém tisku
1922 Pablo Picasso. Výbor prací z let 1906-1921.
1923 Francouzské umění 19. a 20. století v Obecním domě
duben 1923 repríza Archipenkovy putovní výstavy
1924 Juan Gris
1931 Umění současné Francie
1931 École de Paris
1937 Výstava Skupiny pařížských grafiků ?Atelier 17?
1937 Výstava francouzských umělkyň z Francie
1938 Orient a Alžír ve francouzském umění 19. a 20. Století
1938 Keramiky Jeana Besnarda (Topičův salon)
1938 Soudobí francouzští krajináři (Feiglova galerie)

IV. Francouzští umělci, jejich přednášková a jiná kulturní činnost v Praze
Přednášková činnost francozských umělců v ČSR, např. Le Corbusier, Amédée Ozenfant, Philippe Soupault, Michel Seuphor atd.
Činnost Francouzského kulturního institutu v letech 1918-1939

V. Ohlas francouzského umění v umělecké produkci meziválečného Československa
Vybraní umělci, např. Josef Čapek, Václav Špála, Otto Gutfreund, Emil Filla, Oldřich Koníček atd.
Vybrané výstavy skupiny Tvrdošíjných
Vybrané výstavy Devětsilu, např. Bazar moderního umění v Domě umění, 1923
Vybrané výstavy SVU Mánes, např. Poesie 32

VI. Závěr
Zhodnocení významu francouzského výtvarného umění pro rozvoj umění Československa v meziválečném období
Seznam odborné literatury
Prameny:
Achivní materiály NA ČR, AHMP, NG atp.
Periodika (Volné směry, Umění, Dílo, RED, Tvorba, Stavba, Život, Naše doba, Lidové noviny, Pestrý týden, ...)
Výstavní katalogy (Pablo Picasso /1922/, Juan Gris /1924/, Umění současné Francie /1931/, École de Paris /1931/, ...)

Literatura:
Knihy:
ČAPEK Karel: O umění a kultuře II. Praha 1985
HOFMAN V.: Ace-ice-ence-ismy a da-da, Musaion 2. Praha 1921
KAHNWEILER Daniel-Henry: Mé galerie a moji malíři. Praha 1964
LAHODA Vojtěch: Figura v českém moderním malířství 1907-1932. Kubistické řešení. Praha 1984
LAHODA Vojtěch: Český kubismus. Praha 1996
LAHODA Vojtěch(ed.): Local Strategies. International Ambitions. Modern Art in central Europe 1918-1968. Praha 2006
MŽYKOVÁ Marie: Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie. Díl 1-2. Praha 2000
PRAVDOVÁ Anna: Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938?1945. Praha 2009
REZNIKOW Stéphane: Frankofilství a česká identita : 1848-1914. Praha 2006
SRP Karel: Karel Teige. Praha 2001
SUS Oleg: Estetické problémy pod napětím - meziválečná avantgarda, surrealismus, levice. Praha 1992
TEIGE Karel: O humoru, clownech a dadaistech: [dvojdílný cyklus]. Sv. 1-2., Svět, který se směje. Praha 2004
TEIGE Karel: Vývojové proměny v umění. Praha 1966
VACHTOVÁ Ludmila: Prag, in: MEYER Raimund / HOSSLI Judith / MAGNAGUAGNO Guido / STEINER Juri / BOLLIGER Hans: Dada global. Zürich 1994
WITTLICH Petr: Horizonty umění. Praha 2010
Katalogy výstav:
Česká výtvarná avantgarda dvacátých let Děvetsil? Dům umění města Brno, 22.4. ? 25.5. 1986
Devětsil: The Czech Avant-garde of the 1920s and 1930s Museum of Modern Art Oxford, 1990
Sborníky:
Le cubisme: Actes du ler colloque d'Histoire de l'Art Contemporain tenu au Musée d'Art et d'Industrie. Saint-Étienne 1971
Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. München 1990.
Paříž/Praha, Intelektuálové v Evropě. Praha 1994
Inspirations françaises: recueil d'interventions portant sur l'histoire de l'art. Praha 2006
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je přiblížit význam francouzského umění pro formování československého umění v letech vymezených dvěma světovými válkami. Nejprve budou nastíněny česko-francouzské vztahy v oblasti umění na přelomu 19. a 20. století. Poté budou sledovány kontakty českých výtvarných skupin s francouzským kulturním prostředím. Zvláštní důraz bude kladen na Výstavy francouzského umění v Praze a jejich reflexi v dobovém tisku, dále pak na přednáškovou činnost francouzských umělců v Praze. Na vybraných umělcích bude následně ukázán ohlas francouzského umění v umělecké produkci meziválečného Československa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to show a significance of French art for a development of Czechoslovakian art in an interwar period. It will focus on the Czech-French cultural relationships, the French art exhibitions and other French cultural activities in Prague, 1918-1939. It will also deal with influences of the French art on interwar Czechoslovakian visual art.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK