Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení kafru v masti s využitím monolitické kolony
Název práce v češtině: Hodnocení kafru v masti s využitím monolitické kolony
Název v anglickém jazyce: Determination of Camphor Content in the Ointment Using Monolithic Column
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.02.2010
Datum zadání: 18.02.2010
Datum a čas obhajoby: 25.06.2010 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2010
Oponenti: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK