Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospodářská politika Československa během velké hospodářské krize
Název práce v češtině: Hospodářská politika Československa během velké hospodářské krize
Název v anglickém jazyce: The Economic Policy of Czechoslovakia during the Great Depression
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studijní oddělení (24-SO)
Vedoucí / školitel: PhDr. Roman Vondra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2010
Datum zadání: 30.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ing. Marek Hudík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK