Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidové milice 1948 - 1969
Název práce v češtině: Lidové milice 1948 - 1969
Název v anglickém jazyce: People's Militia 1948 - 1969
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2003
Datum zadání: 03.06.2003
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
  PhDr. Jan Kalous
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK