Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace metod automatické klasifikace při monitorování únavy řidičů
Název práce v češtině: Aplikace metod automatické klasifikace při monitorování únavy řidičů
Název v anglickém jazyce: Application of automatic classification methods for driver fatigue monitoring
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 29.06.2010
Datum a čas obhajoby: 29.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: Ing. Zdeněk Koza
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK