Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
English infinitives in adverbial function and their translation counterparts
Název práce v češtině: Anglický infinitiv v adverbiální funkci a jeho překladové protějšky v češtině
Název v anglickém jazyce: English infinitives in adverbial function and their translation counterparts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 29.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK