Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manipulation of children in the prose of Aldous Huxley and George Orwell
Název práce v češtině: Manipulace dětí v próze Aldouse Huxleyho a George Orwella
Název v anglickém jazyce: Manipulation of children in the prose of Aldous Huxley and George Orwell
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 29.06.2010
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Colin Steele Clark, M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK