Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ukrajina očima dětí : projekt pro školní družinu
Název práce v češtině: Ukrajina očima dětí : projekt pro školní družinu
Název v anglickém jazyce: Ukraine through children´s eyes : project for school clubs
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK