Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Copingové strategie matek malých dětí
Název práce v češtině: Copingové strategie matek malých dětí
Název v anglickém jazyce: The Coping Strategies of Mothers of Young Childrens
Klíčová slova: copingové strategie, stres, matka
Klíčová slova anglicky: coping strategies, stress, mother
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 29.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK