Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života rodiny s handicapovaným členem
Název práce v češtině: Kvalita života rodiny s handicapovaným členem
Název v anglickém jazyce: The quality of life in a family with a handicapp member
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Oponenti: PhDr. Marie Rybářová
  MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK