Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita ošetřovatelské péče u klienta po CMP
Název práce v češtině: Kvalita ošetřovatelské péče u klienta po CMP
Název v anglickém jazyce: The quality of nursing care at the client after cerebral apoplexy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Jaroslava Pečenková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: Mgr. Iva Machalová
  Bc. Martina Oborníková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK