Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multikulturní ošetřovatelství a spiritualita náboženství v ošetřovatelské praxi
Název práce v češtině: Multikulturní ošetřovatelství a spiritualita náboženství v ošetřovatelské praxi
Název v anglickém jazyce: Multicultural nursing and spirituality of religion in nursing practice
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: Mgr. Lenka Špirudová
  prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK