Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Edukace pacienta při perorální antikoagulační terapii warfarinem
Název práce v češtině: Edukace pacienta při perorální antikoagulační terapii warfarinem
Název v anglickém jazyce: Education patient on oral anticoagulant therapy warfarin
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Schneiderová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum a čas obhajoby: 17.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2010
Oponenti: Mgr. et Mgr. Andrea Nečasová
  Vlasta Wasyliwová
 
 
Konzultanti: MUDr. Zdeněk Konečný
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK