Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobrazení Pana v antickém umění
Název práce v češtině: Zobrazení Pana v antickém umění
Název v anglickém jazyce: Iconography of Pan in the Greek and Roman art
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 29.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK