Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Součinnost pracovníků zdravotnické záchranné služby při poskytování přednemocniční neodkladné péče
Název práce v češtině: Součinnost pracovníků zdravotnické záchranné služby
při poskytování přednemocniční neodkladné péče
Název v anglickém jazyce: Emergency Medical Services staff co-operation during
prehospital urgent medical care
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Schneiderová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2009
Datum zadání: 30.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: Bc. Zuzana Klicperová
  MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK