Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv deplece cholesterolu na signální dráhu iniciovanou receptory spřaženými s G proteiny třídy Gq/G11
Název práce v češtině: Vliv deplece cholesterolu na signální dráhu iniciovanou receptory
spřaženými s G proteiny třídy Gq/G11
Název v anglickém jazyce: Effect of cholesterol depletion on signalling cascade
initiated with receptors coupled to G protein class Gq/G11
Klíčová slova: GPCR, cholesterol, plasmatická membrána, membránové domény, signalizace
Klíčová slova anglicky: GPCR, cholesterol, plasma membrane, membrane domains, signalling
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2010
Datum zadání: 28.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2011
Oponenti: Ing. Jan Teisinger, CSc.
  prof. Martin Hof, Ph.D., DSc.
 
 
Předběžná náplň práce
#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK