Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etnologie a historická antropologie
Název práce v češtině: Etnologie a historická antropologie
Název v anglickém jazyce: Ethnology and historical anthropology
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2010
Datum zadání: 01.03.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK