Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stáří a demence
Název práce v češtině: Stáří a demence
Název v anglickém jazyce: Old-Age and aphrenia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2010
Datum zadání: 30.11.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK