Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Japonská příslovce vyjadřující míru
Název práce v češtině: Japonská příslovce vyjadřující míru
Název v anglickém jazyce: Japanese adverbs of degree (measure)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2010
Datum zadání: 28.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
  @*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK