Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj rusko-japonských vztahů v oblasti východní Asie od druhé světové války
Název práce v češtině: Vývoj rusko-japonských vztahů v oblasti východní Asie od druhé světové války
Název v anglickém jazyce: The development of Russo-japanese relations
in the area of East Asia after the second world war
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2010
Datum zadání: 28.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
  @*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK