Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Případová studie "Minerva": analýza internetu jako moderního masového média v Koreji
Název práce v češtině: Případová studie "Minerva": analýza internetu jako moderního masového média v Koreji
Název v anglickém jazyce: Case study "Minerva": an analysis of internet as a modern mass-medium in Korea
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2010
Datum zadání: 28.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK