Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích
Název práce v češtině: Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích
Název v anglickém jazyce: Investigation of carbon interaction with vacancies in steels
Klíčová slova: anihilace pozitronů, vakance, oceli
Klíčová slova anglicky: positron annihilation, vacancies, steels
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
RNDr. Jan Kuriplach, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury a seznámení se s metodikou pozitronové anihilace a ab-initio teoretickým modelováním defektů
2. Ab-inito výpočty pozitronových parametrů pro různé konfigurace Fe- vakance obklopené atomy uhlíku
3. Srovnání teoretických výpočtů s experimentem
4. Interpretace výsledků a sepsání práce
Seznam odborné literatury
1. P.Hautojärvi: Positrons in Solids, Topics in Current Physics, Springer-Verlag (1979).
2. M.J. Puska, R.M. Nieminen J. Phys. F: Met. Phys. 13, 333 (1983).
3. A. Vehanen, P. Hautojärvi, J. Johansson, J. Yli-Kauppila, P. Moser, Phys. Rev. B 25, 762 (1982).
4. C. Domain, C.S. Becquart, J. Foct, Phys. Rev. B 69, 144112 (2004).
5. C.S. Becquart, J.M. Raulot, G. Bencteux, C. Domain, M. Perez, S. Garruchet, H. Nguyen, Computational Materials Science 40, 119 (2007).
Předběžná náplň práce
Při plastické deformaci ocelí vzniká velké množství vakancí při nekonzervativním pohybu dislokací. Defekty v deformovaných ocelích byly studovány metodou pozitronové anihilační spektroskopie (PAS), která představuje jednu z nejpřesnějších metod pro detekci vakancí. Experimentální PAS data ukazují na to, že v ocelích existuje přitažlivá interakce mezi vakancemi a atomy uhlíku, která vede ke vzniku komplexů vakancí s navázanými atomy uhlíku. Cílem této bakalářské práce je teoretické modelování komplexů vakance s atomy uhlíku z prvních principů pomocí teorie funckionálů hustoty. Srovnání výpočtených pozitronových parametrů pro různé konfigurace komplexů vakance-uhlík s experimentem umožní nalézt konfiguraci, která vzniká v deformovaných ocelích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK