Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum precipitačních jevů v sytému Mg-Tb pomocí anihilace pozitronů
Název práce v češtině: Výzkum precipitačních jevů v sytému Mg-Tb pomocí anihilace pozitronů
Název v anglickém jazyce: Positron annihilation study of precipitation effects in Mg-Tb alloy
Klíčová slova: precipitace, hořčíkové slitiny, pozitronová anihilační spektroskopie, mikrotvrdost
Klíčová slova anglicky: precipitation, magnesium alloys, positron annihilation spectroscopy, microhardness
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury a seznámení se s metodikou pozitronové anihilace a vyhodnocením experimentálních dat.
2. Charakterizace defektů v homogenozivaném Mg-Tb
3. Izochronní žíhání slitiny Mg-Tb a studium vývoje mikrostruktury a vzniku precipitátů
4. Interpretace výsledků a sepsání práce
Seznam odborné literatury
1. P.Hautojärvi: Positrons in Solids, Topics in Current Physics, Springer-Verlag (1979).
2. A. Dupasquier, A.P. Mills, Jr. (eds.): Positron Spectroscopy of Solids, IOS Press, Amsterdam (1995).
3. B. L. Mordike, Mat. Sci. Eng. A 324, 103 (2002).
4. A Dupasquier, P. Folegati, N. de Diego and A Somoza, J. Phys.: Condens. Matter 10, 10409 (1998).
5. J.F. Nie and B.C. Muddle, Acta Mater. 48, 1691 (2000).
Předběžná náplň práce
Ultra lehké vytvrditelné Mg slitiny jsou moderní a velmi atraktivní materiály pro automobilový a letecký průmysl, kde úspora hmotnosti je jedním z velmi důležitých požadavků. Velmi perspektivní vytvrditelné Mg slitiny s výbornou odolností proti tečení a dobrou teplotní stabilitou až do 300C se podařilo vyvinout legováním Mg prvky vzácných zemin. Cílem této bakalářské práce je výzkum vývoje mikrostruktury a precipitačních jevů v binární slitině Mg-Tb, která společně s ternární slitinou Mg-Tb-Nd vykazuje velmi slibné mechnické vlastnosti. K charakterizaci mikrostruktury bude použita pozitronová anihilační spektroskopie (PAS), která představuje nedestruktivní techniku s velmi vysokou citlivostí k mřížovým defektům spojeným s volným objemem jako jsou vakance, shluky vakancí, dislokace a také misfit-defekty na rozhraní precipitátů a matrice. Kromě toho umožňuje PAS určit lokální chemické okolí defektů. Vzorky slitiny Mg-Tb budou postupně izochroně žíhány a vývoj mikrostruktury s teplotou bude sledován pomocí PAS. Současně bude prováděno měření mikrotvrdosti pro zledování změn mechanických vlastností.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK