Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Analýza funkcionality systému správy obsahu (CMS) ve společnosti Pricetown, s.r.o., z pohledu kvalifikovaného uživatele
Název práce v češtině: Analýza funkcionality systému správy obsahu (CMS) ve společnosti Pricetown, s.r.o., z pohledu kvalifikovaného uživatele
Název v anglickém jazyce: Analyse of a Content Managment System´s (CMS) Functionality in the Company Pricetown, s.r.o., from the view of Qualified User
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2009
Datum zadání: 11.05.2009
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Bc. Ing. David Klimánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce si klade za cíl zpracovat analýzu funkcionality systému CMS, který je používán ve společnosti Pricetown, s.r.o. Tato společnost provozuje internetový server bezrealitky.cz, jehož obsah je systémem CMS spravován. Analýza je zpracována z pohledu kvalifikovaného uživatele - zaměstnance společnosti. Cílem je porovnat výsledky analýzy s požadavky na informatickou podporu pracovních procesů ve společnosti, pojmenovat případné zjištěné nedostatky a navrhnout jejich řešení. Analýza současného stavu systému je provedena pomocí rozboru architektury a pomocí funkčního modelování. V práci je využito několika metod, kterými je nahlíženo na jednotlivé procesy přenosu dat, části systému a jejich funkcionalitu. Zjištěné výsledky a závěry jsou zpracovány pomocí TOC analýzy. Výstup a nabízející se řešení problému je pak interpretováno v závěru práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK