Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem
Název práce v češtině: Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem
Název v anglickém jazyce: Employment relations with a foreign element
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2010
Datum zadání: 02.06.2010
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK