Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika vývoje vestigiálních zubních základů a možnosti jejího experimentálního ovlivnění
Název práce v češtině: Dynamika vývoje vestigiálních zubních základů a možnosti jejího experimentálního ovlivnění
Název v anglickém jazyce: Developmental dynamic of vestigial tooth primordia and possibilities for its experimental influencing
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: MUDr. Renata Peterková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2010
Datum zadání: 25.06.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:16.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2011
Oponenti: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
  Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK