Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon profese manažerky divadelních festivalů z genderové perspektivy
Název práce v češtině: Výkon profese manažerky divadelních festivalů z genderové perspektivy
Název v anglickém jazyce: Women Managers of Theatre Festivals from a Gender Perspective
Klíčová slova: budování kariéry u žen, sladění práce a rodiny, genderové role, postavení žen v řídících pozicích, gender v managementu, genderové stereotypy, životní strategie, divadelní festivaly
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genderových studií (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2010
Datum zadání: 24.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK