Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zaměstnávání občanů České republiky v členských státech Evropské unie
Název práce v češtině: Zaměstnávání občanů České republiky v členských státech Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Employment of the Czech Republic citizens in other EU member states
Klíčová slova: volný pohyb pracovníků, trh práce, Evropská Unie
Klíčová slova anglicky: free movement of workers, labour market, European Union
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2010
Datum zadání: 13.12.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2011
Oponenti: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je objasnit problematiku volného pohybu osob a pracovníků ve státech Evropské unie a nastínit možnosti zaměstnávání občanů České republiky v jiných členských zemích Evropské unie. Podrobněji se práce věnuje zaměstnávání občanů ČR ve Velké Británii, kde čeští občané mohou být zaměstnáni bez pracovního povolení již ode dne vstupu ČR do EU.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my thesis is to analyze free movement of persons right and free movement of workers right in the European Union. I aimed to analyze the possibilities of Czech migrant workers seeking job in other member states of EU. I concentrate especially on research of United Kingdom, it opened the labour market for new member states, including the Czech Republic, since the first day of their accession.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK