Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Puritans and Indians - cultural conflict in the 17th century New England
Název práce v češtině: Puritáni a Indiáni - kulturní konflikt v Nové Anglii 17. století
Název v anglickém jazyce: Puritans and Indians - cultural conflict in the 17th century New England
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: David Lee Robbins, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2010
Datum zadání: 23.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK