Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Včely, včelařství v životě člověka a ve školní výuce
Název práce v češtině: Včely, včelařství v životě člověka a ve školní výuce
Název v anglickém jazyce: Bees, bee-keeping in human life and school education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2010
Datum zadání: 16.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 10:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK