Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie rybářství a ichtyofauna řeky Otavy
Název práce v češtině: Historie rybářství a ichtyofauna řeky Otavy
Název v anglickém jazyce: History of fishery and ichthyofauna of the Otava river
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2010
Datum zadání: 21.03.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK