Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Speciační analýza toxikologicky významných forem arsenu: rozvoj a porovnání technik využívajících generování těkavých hydridù, s detekcí ICP MS
Název práce v češtině: Speciační analýza toxikologicky významných forem arsenu: rozvoj a porovnání technik využívajících generování těkavých hydridù, s detekcí ICP MS
Název v anglickém jazyce: Speciation analysis of toxicologocally important forms of arsenic: development and comparison of hydride generation based methods with ICP-MS detection
Klíčová slova: speciační analýza, generování hydridů, AAS, ICP-MS
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Tomáš Matoušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2010
Datum zadání: 14.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2012
Oponenti: prof. doc. Ing. Jiřina Száková, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.
Předběžná náplň práce
Tématem práce je rozvoj různých aspektů analytických metod pro speciační analýzu arsenu s využitím hydridové techniky. Půjde jednak o postkolonové generování hydridu (LC-HG-ICP-MS), jednak o selektivní generování arsanu, jejich záchyt v kapalném dusíku a separace při uvolnení, s detekcí AAS nebo ICP MS. Práce bude zahrnovat optimalizace podmínek metody a její validaci (určení meze detekce, analýza referenčních materiálů).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK