Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Knihovní informační systém Koniáš a návrh na jeho modifikaci v rámci principů Library 2.0
Název práce v češtině: Knihovní informační systém Koniáš a návrh na jeho modifikaci v rámci principů Library 2.0
Název v anglickém jazyce: Library Automation System KONIAS and Suggestions for its Modification in terms of Library 2.0
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Stöcklová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2010
Datum zadání: 23.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Jan Pokorný
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK