Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Přípravné období pro výuku čtení a psaní jako významná etapa v rozvoji počáteční gramotnosti
Název práce v češtině: Přípravné období pro výuku čtení a psaní jako významná etapa
v rozvoji počáteční gramotnosti
Název v anglickém jazyce: Preparation for learning reading and writing skills as a significant stage of
primary literacy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2010
Datum zadání: 23.06.2010
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 13:30
Místo konání obhajoby: UK PedF Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK