Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kyberterorismus - mediální hrozba
Název práce v češtině: Kyberterorismus - mediální hrozba
Název v anglickém jazyce: Cyber terrorism - medial threat
Klíčová slova: Terorismus, kyberterorismus, sebereference, autopoiesis, sekuritizace
Klíčová slova anglicky: Terrorism, cyber terrorism, self-reference, autopoiesis, securitization
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdenek Zbořil
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2010
Datum zadání: 22.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude primárně zaměřena na zkoumání kyberprostoru,možností jeho zneužití a využívání internetu z mocenského hlediska. Bude se také zabývat rolí kyberprostoru v globálním světě. Kyberterorismus je: ?Úmyslné,ničící narušení informačních toků, provedený s rosáhlými efekty na politický, ekonomický prostor.? Chtěl bych popsat jak možnosti vojenského využití, tak také využití při útocích na samotné uživatele a instituce. V práci bude pracovat s kyberterorismem jako mocenským principem získání nadvlády.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK